Imprezy międzynarodowe

  1. Organizacja spotkania autorskiego z Kathariną Zimmermann, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 27.04.2005.
  2. Organizacja spotkania autorskiego z Peterem Bichselem, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 10.05.2005.
  3. Organizacja spotkania autorskiego z Eginaldem Schlattnerem, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filologii Germańskiej. Szczecin. 26.03.2012.
  4. Organizacja spotkania autorskiego z Julią Franck, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filologii Germańskiej. Szczecin. 01.06.2017.