Działalność na rzecz uczelni

Wyjazdy studenckie:
- wyjazd do Drezna: 10.12.2011 ,

- wyjazd do Bremy: 10.12.2012 ,

- wyjazd do Lipska: 7.12.2013,

- wyjazd do Stralsundu: 6.12.2014 ,

- wyjazd do Lubeki: 8.12.2016 ,

- wyjazd do Getyngi, 7.12.2017,

- wyjazd do Schwerina, 9.06.2018,

- wyjazd do Brandenburgii (Chorin, Niederfinow, Liebenberg), 8.12.2018,

- wyjazd do Spreewaldu, słowiańskiej osady Raddusch i Cottbus: 15.06.2019,

- wyjazd do Hanoweru i zamku książąt hanowerskich Marienburg w Pattensen: 14.12.2019.

 


Współpraca ze szkołami średnimi:
- stworzenie  i całościowa koordynacja patronatów dla szczecińskich szkół średnich, tj. Liceum Katolickiego, 1.i 9.LO Szczecin,

- stworzenie długoterminowej współpracy z 6.LO i Liceum z Oddziałami Integracyjnymi,

- stworzenie Dni Poezji w Szczecinie, dla studentów US oraz uczniów szczecińskich szkół średnich wraz z warsztatami i Konkursem Recytatorskim Usłysz Słowo,

- organizacja  Dnia Poezji w Szczecinie, 12.12.2013r., dla studentów US oraz uczniów szczecińskich szkół średnich,

- przewodniczenie jury Konkursu Recytatorskiego Usłysz Słowo, 12.12.2013,

- prowadzenia warsztatów na temat współczesnych trendów w poezji niemieckojęzycznej w ramach Dnia Poezji 12.12.2013,

- organizacja Drugich Dni Poezji w Szczecinie dla studentów US oraz uczniów szczecińskich szkół średnich wraz z Konkursem Recytatorskim Usłysz Słowo,  19-20.11.2014,

- przewodniczenie jury Konkursu Recytatorskiego Usłysz Słowo, 20.11.2014,

- prowadzenia warsztatów na temat współczesnych trendów w poezji niemieckojęzycznej w ramach Drugich Dni Poezji, 19.11.2014,

- organizacja Trzecich Dni Poezji w Szczecinie dla studentów US oraz uczniów szczecińskich szkół średnich wraz z warsztatami i Konkursem Recytatorskim Usłysz Słowo, 25.-26.11.2015,

- przewodniczenie jury Konkursu Recytatorskiego Usłysz Słowo, 26.11.2015,

- prowadzenia warsztatów na temat poezji konkretnej w ramach Trzecich Dni Poezji, 25.11.2015,

- koordynacja wszystkich projektów dotyczących współpracy ze szczecińskimi szkołami średnimi,

- przygotowanie całościowego pisemnego programu współpracy z liceami szczecińskimi, tj. propozycji warsztatów, wykładów interaktywnych, seminariów, szkoleń i spotkań w IFG oraz w szkołach, po konsultacji z pracownikami IFG i uwzględnieniu ich propozycji, w roku akademickim 2012/2013

- przygotowanie całościowego pisemnego programu współpracy z liceami szczecińskimi, tj. propozycji warsztatów, wykładów interaktywnych, seminariów, szkoleń i spotkań w IFG oraz w szkołach, po konsultacji z pracownikami IFG i uwzględnieniu ich propozycji, w roku akademickim 2013/2014,

- przygotowanie całościowego pisemnego programu współpracy z liceami szczecińskimi, tj. propozycji warsztatów, wykładów interaktywnych, seminariów, szkoleń i spotkań w IFG oraz w szkołach, po konsultacji z pracownikami IFG i uwzględnieniu ich propozycji, w roku akademickim 2014/2015,

- spotkanie 28.02.2013 w I LO w Szczecinie dla uczniów szczecińskich szkół średnich, promocja US,

- współpraca z KLO Szczecin w ramach promocji US, prezentacja Instytutu Filologii Germańskiej, 1.06.2013,

- patronat Dni Polsko-Niemieckich w I LO Szczecin, 10-11.06.2013,

- spotkania programowe z nauczycielami Liceum Katolickiego: 24.10.2013,
- spotkanie programowe z nauczycielami I LO, VI LO i IX LO: 25.10.2013,

- spotkania programowe z nauczycielami Liceum Katolickiego, I LO, VI LO, IX LO oraz Liceum z Oddziałami Integracyjnymi 15.10.2014,

- koordynacja warsztatów dla uczniów szczecińskich liceów dotyczące Szwajcarii, 12.02.2013, KLO Szczecin,

- moderacja warsztatów dla uczniów szczecińskich liceów dotyczących Austrii dr Emila Lesnera, 12.02.2013, KLO Szczecin,

- koordynacja warsztatów dla uczniów szczecińskich liceów dotyczące Szwajcarii, 21.11.2013, aula I LO Szczecin,
- warsztaty dla uczniów szczecińskich liceów dotyczące Szwajcarii, 21.11.2013, aula I LO Szczecin,

- moderacja warsztatów dla uczniów szczecińskich liceów dotyczących Austrii dr Emila Lesnera, 21.11.2013, aula I LO Szczecin,

- koordynacja warsztatów dla uczniów szczecińskich liceów dotyczące Szwajcarii, 21.11.2013, aula I LO Szczecin,
- warsztaty dla uczniów szczecińskich liceów dotyczące Szwajcarii, 21.11.2013, aula I LO Szczecin,

- organizacja Deutsch-Wagen-Tour dla uczniów i studentów, 20.03.2014,

- organizacja Deutsch-Wagen-Tour dla uczniów i studentów, 21.04.2015,

- promocja Uniwersytetu w Kurierze Szczecińskim, w artykule dot. Dnia Poezji, 18.12.2013, organizacja wywiadu,

- promocja Uniwersytetu w Kurierze Szczecińskim, w artykule dot. Drugich Dni Poezji, 4.12.2014, organizacja wywiadu,

- promocja Uniwersytetu w Kurierze Szczecińskim, w artykule dot. Trzecich Dnia Poezji, 30.12. 2015, organizacja wywiadu,

- promocja w Radiu Szczecin, wywiad na temat Deutsch-Wagen-Tour, 20.03.2014, organizacja wywiadu,

(http://radioszczecin.pl/1,109691,niecodzienna-lekcja-niemieckiego-lektorka-potraf),

- promocja Uniwersytetu i Instytutu Filologii Germańskiej w Radiu Szczecin, wywiad na temat Deutsch-Wagen-Tour 2015, organizacja wywiadu, 21.04.2015,

(http://radioszczecin.pl/1,123950,z-pilkami-balonami-i-przy-muzyce-niecodzienna-le&s=1&si=1&sp=1)

- koordynacja warsztatów mgr Mareike Schmidt na temat Eine kleine deutsche Landeskunde w Liceum Katolickim w Szczecinie, 11.03.2014

-  moderacja warsztatów  mgr Mareike Schmidt na temat Eine kleine deutsche Landeskunde w Liceum Katolickim w Szczecinie, 11.03.2014,

- koordynacja warsztatów Jak uczyć się słówek dr Anny Sulikowskiej w Liceum Katolickim w  Szczecinie, 23.03.2014,

- moderacja warsztatów Jak uczyć się słówek dr Anny Sulikowskiej w Liceum Katolickim w  Szczecinie, 23.03.2014,

- koordynacja warsztatów Interkulturelle Kommunikation mgr Caroliny Ott w 1.LO Szczecin, 23.03.2015,

- moderacja warsztatów Interkulturelle Kommunikation mgr Caroliny Ott w 1.LO Szczecin, 23.03.2015,

- koordynacja warsztatów Tłumaczenia a nowe media prof. dr hab. Sulikowskiego, 11.06. 2015,

-  moderacja warsztatów Tłumaczenia a nowe media prof. dr hab. Sulikowskiego, 11.06. 2015,

- współorganizacja spotkania lektorskiego DAAD w Szczecinie, 16-18.04.2015,

- przygotowanie quizu na temat Szczecina dla lektorów w ramach spotkania lektorskiego DAAD, 17.04.2015,

- reprezentowanie Instytutu na spotkaniu Deutsch-Wagen-Tour w Poznaniu, 20.06.2015,

- koordynacja warsztatów dla licealistów z okazji 30-lecia IFG Szczecin, 23.10.2015,

- moderacja warsztatów dla licealistów z okazji 30-lecia IFG Szczecin, 23.10. 2015,

- przygotowanie warsztatów dla licealistów z okazji 30-lecia IFG Szczecin, 23.10.2015,

- organizacja wigilii studenckiej dla 4.roku studiów stacjonarnych, 11.12. grudzień 2013,

- organizacja wigilii studenckiej dla 5.roku studiów stacjonarnych, 11.12. grudzień 2013,

- organizacja wigilii studenckiej dla 3.roku studiów stacjonarnych, 18.12.2014,

- organizacja wigilii studenckiej dla 4.roku studiów stacjonarnych, 18.12. 2014,

- organizacja wigilii studenckiej dla 5.roku studiów stacjonarnych, 18.12. 2014,

- współtworzenie fanpage’a Instytutu Filologii Germańskiej na facebooku,

- przygotowanie i obróbka zdjęć do promocji Instytutu Filologii Germańskiej,

- prowadzenie poradnictwa językowego dla studentów Instytutu Filologii Germańskiej, w roku akademickim 2013/2014,

- prowadzenie poradnictwa językowego dla studentów Instytutu Filologii Germańskiej, w roku akademickim 2014/2015,


Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
Wojewódzki Konkurs Języków Obcych, pod patronatem Uniwersytetu Szczecińskiego, odbywa się cyklicznie od wielu lat. Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich Województwa Zachodniopomorskiego, na celu ma propagowanie języka i kultury obszarów języka niemieckiego.

Udział w Konkursie w zakresie:
- przewodniczenie sekcji niemieckiej Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, całościowa koordynacja.

- organizacja Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych w sekcji języka niemieckiego (luty, marzec 2013),

- przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych w sekcji języka niemieckiego (luty, marzec 2013),

- przygotowanie testu na część pisemną Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych w sekcji języka niemieckiego (luty 2013r.),

- organizacja Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych w sekcji języka niemieckiego (luty, marzec 2014r.),

-przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych w sekcji języka niemieckiego (luty, marzec 2014r.),

- przygotowanie testu na część pisemną Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych w sekcji języka niemieckiego (luty 2014),

- organizacja Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych w sekcji języka niemieckiego (luty, kwiecień 2015r.),

- przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych w sekcji języka niemieckiego (luty, kwiecień 2015r.),

- przygotowanie testu na część pisemną Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych w sekcji języka niemieckiego (luty 2015r.).


Dzień Poezji
Dzień Poezji to kreatywne cykliczne spotkania dla młodych ludzi pragnących śledzić najnowsze trendy w poezji niemieckojęzycznej, zarówno z Niemiec, Austrii, jak również Szwajcarii – zapoczątkowane w 2013 r. Oferuje zarówno studentom, jak i uczniom szkół średnich, w ramach współpracy i wymiany myśli, wykłady interaktywne, warsztaty poetyckie oraz dyskusje poszerzające horyzonty i pogłębiające wiedzę nie tylko z zakresu literaturoznawstwa. Owe Święto Poezji połączone jest z Konkursem Recytatorskim Usłysz Słowo, przeznaczonym zarówno dla studentów Germanistyki jak również dla licealistów szczecińskich szkół średnich. Zwycięzcy poza doznaniami estetycznymi otrzymują cenne nagrody, ufundowane przez Bibliotekę Instytutu Goethego w Szczecinie, reprezentowanym przez Barbarę Sztark oraz Instytut Goethego w Warszawie. Zwieńczeniem całodniowych doznań jest koncert muzyczny, przygotowywany każdorazowo przez uczniów Liceum Katolickiego w Szczecinie.

Dzień Poezji odbywa się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Biblioteki Instytutu Goethego w Szczecinie.

Pomysłodawcą Dnia Poezji jest dr Justyna Kłopotowska.


DeutschWagen
DeutschWagen jest projektem Instytutu Goethego, mającym na celu propagowanie nauki języka niemieckiego. Na zaproszenie placówek naukowo-dydaktycznych przyjeżdża lektor/ka DAAD, która przeprowadza kreatywne warsztaty języka niemieckiego, połączone z konkursami i nagrodami.

Udział w projekcie:
Koordynacja DeutschWagen w Szczecinie 20.03.2014 r.:
reportaż i wywiad w Radio Szczecin