Zagadnienia badawcze

  • niemieckojęzyczna literatura XX i XXI wieku
  • niemieckojęzyczna literatura Szwajcarii
  • współczesna literatura Austrii
  • niemieckojęzyczna literatura kobieca XX i XXI wieku
  • hermeneutyka
  • transkulturowość
  • dydaktyzacja tekstów literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku
  • teoria dramatu
  • teksty teatralne

Curriculum Vitae (English) >>